Restaurering

Vinne Byggservice As utfører restaurering av eldre bygninger. Restaurering innebærer utskiftning av ødelagte og skadde bygningsdeler. Ved arbeid på verneverdige og eldre hus, er det spesielt viktig at restaurering foregår på riktig måte.

Similar Posts